Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka

Materská láska

od 17. storočia po súčasnosť

Nedostupné
Materská láska

Elisabeth Badinter

nakl.: Aspekt, 1. vyd., 1998
284 str., čb., brož., 145x200 mm
jazyk: slovensky
ISBN-10: 80-85549-04-2
cena:
 199,-

Autorka je filozofka a sociologička, univerzitná profesorka. Jej kniha, v ktorej skúma, či je materská láska vrodeným inštinktom, alebo spoločensky ovplyvniteľným vzťahom, vyvolala búrlivú reakciu. "Posvätnosť" materskej lásky sa dodnes chápe ako čosi nedotknuteľné, aj keď exkurz do histórie - ani nie takej dávnej - ukazuje trocha iný obraz.
Aký je to inštinkt, ak sa u jedných žien prejavuje a u druhých nie? Treba všetky ženy, ktoré ho nepoznajú, pokladať za abnormálne? A čo si myslieť o patologickom správaní, ktoré sa týka toľkých žien rozličného stavu a pretrváva storočia? Tak dlho sa hovorilo o materskej láske ako o inštinkte, až sme boli ochotní uveriť, že toto správanie je súčasťou ženskej povahy bez ohľadu na dobu a prostredie, ktoré ženu obklopuje. V našich predstavách každá žena-matka nachádza v sebe všetky odpovede súvisiace s jej novým údelom. Akoby vopred utvorená, automatická a nevyhnutná činnosť čakala len na príležitosť, aby sa uplatnila. Keďže plodenie je prirodzené, ľudia si predstavujú, že biologickému a fyziologickému javu tehotenstva musí zodpovedať predurčené materské správanie.
Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
ABC feminismu
kolektiv autorů , ISBN-10: 80-903228-3-2, NESEHNUTÍ
Aktivní rodičovství
Lukáš Sedláček, Kateřina Plesková, ISBN-13: 978-80-903228-9-1, NESEHNUTÍ
Aspekt - 2/1998 - Priestory žien
kolektiv autorů , ID: ID0006, Aspekt
Aspekt - 2/2001 - D(r)ámy
kolektiv autorů , ID: ID0005, Aspekt
Aspekt – 1/2002 - Telo sa stalo slovom
kolektiv autorů , ID: ID0201-1336-099X, Aspekt
Česká média a feminismus
Barbara Osvaldová, ISBN-10: 80-7277-263-5, Libri
Do politiky prý žena nesmí – proč? - Vzdělání a postavení žen v české společnosti v 19. a na počátku 20. století
Jana Malínská, ISBN-10: 80-86429-42-3, Libri
Feministická filozofie - Výsledky, problémy, perspektivy
Herta Nagl-Docekal, ISBN-13: 978-80-86429-68-7, SLON
Freudovská mystika - Freud, ženy a feminismus
Samuel Slipp, ISBN-13: 978-80-7254-891-0, Triton
Gender & generation
Kateřina Kolářová, Věra Sokolová, ISBN-13: 978-80-7308-184-3, Litteraria Pragensia
Gender před tabulí - Etnografický výzkum genderové reprodukce v každodennosti školní třídy
Lucie Jarkovská, ISBN-13: 978-80-7419-119-0, SLON
Genderové představy a vztahy - Sociální a kognitivní aspekty vývoje maskulinity a femininity v průběhu základní školy
Irena Smetáčková, ISBN-13: 978-80-7419-229-6, Slon
Globalizovaná žena - Zprávy o budoucí nerovnosti
Christa Wichterich, ISBN-10: 80-238-5631-6, proFem
Hlasy žien - Ženskej politiky
Jana Cviková, Jana Juráňová, ISBN-10: 80-85549-30-1, Aspekt
Lesby – by – by - Politiky identít
Hanna Hacker, ISBN-10: 80-86549-46-X, Aspekt
Management genderových vztahů - Postavení žen a mužů v organizaci
Alena Křížková, Karel Pavlica, ISBN-10: 80-7261-117-8, Management Press
Mnohohlasem - Vyjednávání ženských prostorů po roce 1989
Hana Hašková, Alena Křížková, Marcela Linková, ISBN-10: 80-7330-101-6, SOÚ
Možnosť voľby - Aspekty práv a zodpovednosti
Jana Cviková, Jana Juráňová, ISBN-10: 80-85549-25-5, Aspekt
Mříže v ráji - Muslimské ženy v Evropě
Magdaléna Frouzová, ISBN-10: 80-7021-847-9, Vyšehrad
Mužov nemožno znásilniť
Märta Tikkanen, ISBN-10: 80-85549-03-4, Aspekt
Nebezpečná známosť alebo daalenberské listy
Hella S. Haasse, ISBN-10: 80-85549-22-0, Aspekt
Nevesta zbojníčka
Margaret Atwood, ISBN-10: 80-85549-02-6, Aspekt
Neviditelná žena - Antologie současného amerického myšlení o feminismu, dějinách a vizualitě
Martina Pachmanová, ISBN-10: 80-86354-16-7, One Women Press
Pamäť žien - O skúsenosti sebautvárania v biografických rozhovorech
Zuzana Kiczková a kol., ISBN-10: 80-89018-96-3, IRIS
Po dlhom mlčaní
Etela Farkašová, ISBN-10: 80-85549-23-9, Aspekt
Pohlaví, příroda a výchova
Richard A. Lippa, ISBN-13: 978-80-200-1719-2, Academia
 1 / 2   1  2   následující strana    
Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML