Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka

Průzkum trhu

příprava, výběr metod, provedení, interpretace výsledků

Nedostupné
Průzkum trhu

Paul Hague

nakl.: Computer Press, 1. vyd., 2003
236 str., čb., váz., 175x230 mm
jazyk: česky
ISBN-10: 80-7226-917-8
cena:
 249,-

Potřebujete připravit a ve vlastní režii realizovat průzkum trhu? Chcete si být jisti, že marketingový průzkum provedete tak, že získané výsledky nebudou chybné a budou mít skutečně vypovídající schopnost? Publikace Průzkum trhu je určena: # marketingovým pracovníkům, kterým poskytne informace jak průzkum naplánovat, realizovat a vyhodnotit, ale také např. jak nadřízeným připravit a předložit nabídku průzkumu i jak čtivě a srozumitelně sestavit výsledky průzkumu; # agenturám pro marketingový průzkum, kterým nabídne řadu zajímavých profesních rad a tipů. Seznámí vás s tím: * kde všude ve firemní činnosti můžete marketingový výzkum využít * jak průzkum trhu co nejpřesněji naplánovat * jak má vypadat časový rozvrh průzkumu * jak získat informace o trhu, aniž za ně musíte platit * kde hledat tržní údaje, průmyslová data, údaje o společnostech, vládní statistiky, seznamy * jaký je rozdíl mezi kvalitativním a kvantitativním průzkumem * jak probíhá sběr, třídění a vyhodnocování kvantitativních dat * jak stanovit vzorek respondentů, abyste co nejvíce eliminovali možnou chybovost * jak navrhnout dotazník: jak koncipovat různé typy otázek, připravit otázky týkající se chování, subjektivních pocitů, klasifikační otázky ad. * jaké existují metody sběru dat a kdy kterou využít: osobní interview, telefonické interview, skupinové diskuse, samovyplňovací průzkumy, internetový průzkum ad. * jak správně testovat výrobek * co měřit při výzkumech spokojenosti zákazníka * jak analyzovat otázky s otevřeným a uzavřeným koncem * jak vyhodnocovat kvantitativní a jak kvalitativní data * jak vypočíst možnou odchylku a chybovost * jak připravit a předložit nabídku průzkumu * jak vytvořit jasnou a srozumitelnou zprávu o výsledcích průzkumu
* na které agentury se obrátit v případě složitějších průzkumů ad.
Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Autorizace elektronických transakcí a autentizace dat i uživatelů
Vašek Matyáš, Jan Krhovják, ISBN-13: 978-80-210-4556-9, MU Brno
Brno a Brňanky
Milena Flodrová, Miloš Šenkýř, ISBN-13: 978-80-7239-319-0, Doplněk
Cesty pedagogického výzkumu
Josef Maňák, Vlastimil Švec, ISBN-10: 80-7315-078-6, Paido
Co je to evoluce - Aktuální pohled na evoluční teorii
Ernst Mayr, ISBN-13: 978-80-200-1754-3, Academia
Etika a příroda - Proč brát morální ohledy na přírodu?
Marie Skýbalová, ISBN-13: 978-80-87378-80-9, Pavel Mervart
Fenomén lhaní v prostředí internetu
Štěpán Konečný, ISBN-13: 978-80-210-5488-2, MU Brno
Jak zkoumat politiku - Kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních vztazích
Petr Drulák a kol., ISBN-13: 978-80-7367-385-7, Portál
Kompendium statistického zpracování dat - Metody a řešené úlohy +CD
Milan Meloun, Jiří Militký, ISBN-10: 80-200-1396-2, Academia
Kvalita sociálněvědních výběrových šetření v České republice
Jindřich Krejčí, ISBN-13: 978-80-7419-001-8, SLON
Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu
Michal Miovský, ISBN-10: 80-247-1362-4, Grada
Kvalitativní výzkum - Základní metody a aplikace
Jan Hendl, ISBN-10: 80-7367-040-2, Portál
Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách
Roman Švaříček, Klára Šeďová a kol., ISBN-13: 978-80-7367-313-0, Portál
Manuál prognostických metod
Martin Potůček, ISBN-10: 80-86429-55-5, SLON
Metodologie ekonomie
Marek Loužek, ISBN-13: 978-80-246-1309-3, Karolinum
Metodologie psychologického výzkumu: - Konsilience v rozmatitosti
Marek Blatný, ISBN-10: 80-200-1450-0, Academia
Metodologie sociálních věd - Soubor textů do kurzu
ID: ID0010, MU Brno
Metodologie vědy - Úvod do problému
František Ochrana, ISBN-13: 978-80-246-1609-4, Karolinum
Metody výzkumu médií
Tomáš Trampota, Martina Vojtěchovská, ISBN-13: 978-80-7367-683-4, Portál
Možnosti narativního přístupu v psychologickém výzkumu
Vladimír Chrz, ISBN-10: 80-86174-11-5, Psychologický ústav AV ČR
Profesní poradenství - Vybrané kapitoly
Dagmar Svobodová, ISBN-13: 978-80-247-5092-7, Grada
Přehled statistických metod - Analýzy a metaanalýza dat
Jan Hendl, ISBN-13: 978-80-7367-482-3, Portál
Přehled statistických metod zpracování dat - Analýza a metaanalýza dat
Jan Hendl, ISBN-10: 80-7178-820-1, Portál
Příběh rodu Homo - Nové dějiny evoluce člověka
Robin Dunbar, ISBN-13: 978-80-200-1715-4, Academia
Psychoanalýza a fransouzské myšlení
Josef fulka, ISBN-13: 978-80-87054-11-6, Herrmann & synové
Řešené příklady z matematické analýzy
Jiří Vanžura, ISBN-10: 80-246-0628-3, Karolinum
 1 / 2   1  2   následující strana    
Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML