Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka

Kapitoly z dějin brněnských časopisů

Nedostupné
Kapitoly z dějin brněnských časopisů - obrázek není k dispozici

Bronislava Gabrielová, Bohumil Marčák

nakl.: MU Brno, 1. vyd., 1999
200 str., čb., brož., 170x240 mm
jazyk: česky
ISBN-10: 80-210-2221-3
ISBN-10: 80-86251-07-1
cena:
 100,-

Těžiště publikace lze spatřovat v kapitole sledující proměnu letáku Moravské galerie ve špičkovou výtvarnou revui (Od letáku k Bulletinu MG). Oba hlavní tvůrci Bulletinu Moravské galerie navýsost zasvěceně píší o tomto pokračovateli slavné avantgardní tradice, který si vydobyl uznání i za typografickou podobu. Díky své úrovni se Bulletin MG stal prostředkem směny za zahraniční časopisy, na něž galerii chybí finanční prostředky
K situaci dnešních novin a české žurnalistiky jsou zacíleny závěrečné kapitoly. Přesahy regionálních periodik pojednávají o mutačních stránkách i o „zpravodajském metajazyku“, který smetl rozdíly mezi novinářskými žánry. Potřebují dnes noviny Arnošta Heinricha? je polemická úvaha, původně publikovaná ke 120. výročí narození této vůdčí osobnosti meziválečných Lidových novin, díky níž tyto noviny „vstoupily do Evropy daleko před námi“. Ovšem v dnešních novinách, soustředěných na výdělečnou činnost víc než na co jiného, už by Heinrich neměl šanci (tím méně v Brně, které se z někdejší časopisecké veličiny změnilo na velkoměsto bez vlastního deníku).

(Koedice MU Brno – George Town; ISBN George Town 80-86251-07-1)
Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Agenda setting - Nastolování agendy: masová média a veřejné mínění
Maxwell McCombs, ISBN-13: 978-80-7367-591-2, Portál
Almanach českých novinářů 1928-2008
Miroslav Sígl, ISBN-13: 978-80-7277-356-5, Libri
Analýza obsahu mediálních sdělení
Winfried Schulz, Helmut Scherer, Lutz Hagen, Irena Reifová, Jakub Končelík, ISBN-10: 80-246-0827-8, Karolinum
Boj o média - Dějiny nového kritického myšlení o médiích
Dieter Prokop, ISBN-10: 80-246-0618-6, Karolinum
Co je bulvár, co je bulvarizace
Barbora Osvaldová, Radim Kopáč, ISBN-13: 978-80-246-3229-2, Karolinum
Česká média a feminismus
Barbara Osvaldová, ISBN-10: 80-7277-263-5, Libri
Český lokální a regionální tisk mezi lety 1989 a 2009
Lenka Waschková Císařová, ISBN-13: 978-80-210-6478-2, Masarykova univerzita
Člověk, média a elektronická kultura - Reprezentativní výbor z celoživotního díla proroka a mága elektronického věku a elektronické revoluce
Marshall McLuhan, ISBN-13: 978-80-7217-128-6, JOTA
Dějiny českých médií 20. století
Jakub Končelík, Pavel Večeřa, Petr Orság, ISBN-13: 978-80-7367-698-8, Portál
Dějiny českých médií 20. století - Od počátku do současnosti
Petr Bednařík, ISBN-13: 978-80-247-3028-8, Grada
Dějiny českých médií v datech - Rozhlas, televize, mediální právo
kolektiv autorů, ISBN-10: 80-246-0632-1, Karolinum
Dřevěná mysl - Poslední slova 2002 – 2008
Ludvík Vaculík, ISBN-13: 978-80-7363-149-9, Dokořán
Fotografie po fotografii
Filip Láb, Pavel Turek, ISBN-13: 978-80-246-1617-9, Karolinum
Gregerie - aneb Co vykřikují věci
Ramón Gómez de la Serna, ISBN-10: 80-86069-30-3, LIKA KLUB
Historické proměny výzkumu mediálních účinků (Teorie masové komunikace II.) - Vybrané texty pro studijní předmět (ZUR 410, 705)
ID: ID0011, MU Brno
Informace, komunikace a myšlení
Jiří Cejpek, ISBN-10: 80-246-1037-X, Karolinum
Internetová publicistika
Vojtěch Bednář, ISBN-13: 978-80-247-3452-1, Grada
Jak myslet média - Eseje, přednášky, články a rozhovory
Karel Hvížďala, ISBN-10: 80-7363-047-8, Dokořán
Jak psát a jak nepsat česky
Petr Sgall, Jarmila Panevová, ISBN-10: 80-246-0871-5, Karolinum
Jak rozumět médiím - Extenze člověka
Marshall McLuhan, ISBN-13: 978-80-204-2409-9, Mladá fronta – Strategie
Kapitoly z dějin brněnských časopisů II
Bronislava Gabrielová, Bohumil Marčák, ISBN-10: 80-210-3060-7, MU Brno
Krásný život pod psa - S Jiřím Karasem rozmlouval Jan Schwarz
ISBN-10: 80-239-5667-1, Nakladatelství Sypták
Kritik bez konzervatoře - Rozhovor S Jiřím Černým
Jaroslav Riedel, ISBN-10: 80-7262-454-7, Galén
Masová média
Jan Jirák, Barbara Kopplová, ISBN-13: 978-80-262-0743-6, Portál
Média a modernita
John B. Thompson, ISBN-10: 80-246-0652-6, Karolinum
Media life - Život v médiích
Mark Deuze, ISBN-13: 978-80-246-2815-8, Karolinum
 1 / 4   1  2  3  4   následující strana    
Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML