Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka
Nabídka → Kulturální studia

David Václavík

Náboženství a moderní česká společnost - obrázek není k dispozici
nakl.: Grada
1. vyd., 2010
ISBN-13: 978-80-247-2468-3
cena:
 299,-

Náboženství a moderní společnost

Sociologické teorie modernizace a sekularizace

Dušan Lužný

Nedostupné
Náboženství a moderní společnost - obrázek není k dispozici
nakl.: MU Brno
1. vyd., 1999
ISBN-10: 80-210-2224-8
cena:
 130,-

Náboženství a společnost

Věda o náboženství a její historické kořeny

Dalibor Hejna

Náboženství a společnost
nakl.: Grada
1. vyd., 2010
ISBN-13: 978-80-247-2427-0
cena:
 239,-

Jiří HanuŠ, Jan Vybíral

Náboženství v globální občanské společnosti
nakl.: CDK
1. vyd., 2008
ISBN-13: 978-80-7325-140-6
cena:
 198,-

Náboženství v menšině

Religiozita a spiritu alita v současné české společnosti

Dušan Lužný, Zdeněk R. Nešpor a kolektiv

Náboženství v menšině - obrázek není k dispozici
nakl.: Malvern
1. vyd., 2008
ISBN-13: 978-80-86702-53-7
cena:
 240,-

Ernest Gellner

Nacionalismus - obrázek není k dispozici
nakl.: Centrum pro studium demokracie a kultury
1. vyd., 2003
ISBN-10: 80-7325-023-3
cena:
 198,-

Náměty pro multikulturní výchovu

Poznáváme jiné národy

Eva Cílková, Petra Schönerová

Náměty pro multikulturní výchovu
nakl.: Portál
1. vyd., 2007
ISBN-13: 978-80-7367-238-6
cena:
 255,-

Alexandra Navrátilová

Namlouvání, láska a svatba v české lidové kultuře
nakl.: Vyšehrad
1. vyd., 2012
ISBN-13: 978-80-7429-238-5
cena:
 388,-

Národ a náboženství v době globalizace

Nations et religions à l´heure de la mondialisation

Pierre Rosanvallon a kol.

Národ a náboženství v době globalizace
nakl.: Karolinum
1. vyd., 2008
ISBN-13: 978-80-246-1516-5
cena:
 200,-

Ne/náboženské naděje intelektuálů

Vývoj české sociologie náboženství

Zdeněk R. Nešpor

Ne/náboženské naděje intelektuálů - obrázek není k dispozici
nakl.: Scriptorium
1. vyd., 2008
ISBN-13: 978-80-86197-97-5
cena:
 298,-

Zdeněk Vojtíšek

Nová náboženská hnutí a jak jim porozumět
nakl.: Beta Books
1. vyd., 2007
ISBN-13: 978-80-86851-64-8
cena:
 249,-

Nový zákon, žalmy

Český ekumenický překlad

kolektiv autorů :-)

Nový zákon, žalmy
nakl.: Česká biblická společnost
1. vyd., 1997
ISBN-10: 80-85810-16-6
cena:
 99,-

Ferdiand Peroutka, Johannes Urzidil

O české a německé kultuře
nakl.: Dokořán
2. vyd., 2008
ISBN-13: 978-80-7363-216-8
cena:
 198,-

Od jišuvu k Izraeli

Formování izraelských mocenských elit 1919-1949

Jan Zouplna

Od jišuvu k Izraeli - obrázek není k dispozici
nakl.: Libri
1. vyd., 2007
ISBN-13: 978-80-7277-336-7
cena:
 490,-

Od moderny k avantgardě

Rusko-české paralely

Danuše Kšicová

Od moderny k avantgardě
nakl.: MU Brno
1. vyd., 2007
ISBN-13: 978-80-210-4271-1
cena:
 545,-

Ohrožená kultura

Od evoluční ontologie k ekologické politice

Josef Šmajs

Ohrožená kultura
nakl.: Host
1. vyd., 2011
ISBN-13: 978-80-7294-458-3
cena:
 299,-

Tomáš Šmíd

Orgsanizovaný zločin v Ruské federaci
nakl.: MU Brno
1. vyd., 2009
ISBN-13: 978-80-210-4846-1
cena:
 269,-

Orientalismus

Západní koncepce Orientu

Edward W. Said

Nedostupné
Orientalismus - obrázek není k dispozici
nakl.: Paseka
1. vyd., 2006
ISBN-13: 978-80-7185-921-5
cena:
 489,-

Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML