Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka
Nabídka → Skripta Pedagogická fakulta → Speciální pedagogika

Marie Plevová

Dítě se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním v rodinné terapii.
nakl.: MU Brno
1. vyd., 2007
ISBN-13: 978-80-210-4372-5
cena:
 114,-

Opatřilová Dagmar

Edukace osob s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami
nakl.: MU Brno
1. vyd., 2013
ISBN-13: 978-80-210-6221-4
cena:
 129,-

Dagmar Opatřilová

Metody práce u jedinců s těžkým postižením a více vadami
nakl.: MU Brno
1. dotisk, 2008
ISBN-13: 978-80-210-3819-6
cena:
 94,-

Dagmar Opatřilová, Dana Zámečníková

Možnosti speciálně pedagogické podpory u osob s hybným postižením
nakl.: MU Brno
1. vyd., 2008
ISBN-13: 978-80-210-4575-0
cena:
 152,-

Dagmar Opatřilová

Pedagogická intervence v raném a předškolním věku u jedinců s dětskou mozkovou obrnou - obrázek není k dispozici
nakl.: MU Brno
1. dotisk, 2. přepr. Vyd., 2013
ISBN-13: 978-80-210-5266-6
cena:
 167,-

Dagmar Opatřilová, Lucie Procházková

Předprofesní a profesní příprava jedinců se zdravotním postižením
nakl.: MU Brno
1. vyd., 2011
ISBN-13: 978-80-210-5536-0
cena:
 152,-

Dagmar Opatřilová

Předprofesní a profesní příprava zdravotně postižených
nakl.: MU Brno
1. vyd., 2005
ISBN-10: 80-210-3718-0
cena:
 87,-

Psychomotorické hry

pro děti s poruchami pozornosti a pro hyperaktivní děti

Marie Blahutková, Jiřina Klenková, Dana Zichová

Psychomotorické hry
nakl.: MU Brno
1. vyd., 2005
ISBN-10: 80-210-3627-3
cena:
 52,-

Hana Ošlejšková, Marie Vítková a kol.

Východiska, podmínky a strategie ve vzdělávání žáků s těžkým postižením na základní škole speciální
nakl.: MU Brno
1. vyd., 2013
ISBN-13: 978-80-210-6673-1
cena:
 149,-

Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML