Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka
Nabídka → Sociologie

Nezaměstnanost

2., přepracované a aktualizované vydání

Božena Buchtová a kol.

Nezaměstnanost
nakl.: Grada
2. přepra. a rozš. vyd., 2013
ISBN-13: 978-80-247-4282-3
cena:
 329,-

cena na ISIC:
 296,-

Nezaměstnanost

Psychologický, ekonomický a sociální problém

Božena Buchtová a kol.

Nezaměstnanost
nakl.: Grada
1. vyd., 2002
ISBN-10: 80-247-9006-8
cena:
 297,-

cena na ISIC:
 267,-

Jiří Winkler, Lenka Klimplová

Nová sociální rizika na trhu práce a potřeby reformy české veřejné politiky
nakl.: MU Brno
1. vyd., 2010
ISBN-13: 978-80-210-5352-6
cena:
 200,-

Nové šance a rizika:

Flexibilita práce, marginalizace a soukromý život u vybraných povolání a sociálních skupin

Radka Dudová

Nové šance a rizika:
nakl.: Sociologický ústav AV ČR
1. vyd., 2008
ISBN-13: 978-80-7330-138-5
cena:
 295,-

Norbert Elias

O procesu civilizace I. - obrázek není k dispozici
nakl.: Argo
1. vyd., 2007
ISBN-10: 80-7203-838-9
cena:
 398,-

Norbert Elias

O procesu civilizace II. - obrázek není k dispozici
nakl.: Argo
1. vyd., 2007
ISBN-13: 978-80-7203-962-3
cena:
 459,-

František Šamalík

Občanská společnost v moderním státě - obrázek není k dispozici
nakl.: Doplněk
1. vyd., 1995
ISBN-10: 80-85765-45-4
cena:
 126,-

Jana Stachová

Občanská společnost v regionech České republiky
nakl.: Sociologický ústav AV ČR
1. vyd., 2008
ISBN-13: 978-80-7330-142-2
cena:
 121,-

Občanská společnost: Minulost – současnost - budoucnost

Panoráma biologické a sociokulturní antropologie

Marie Dohnalová, Jaroslav Malina, Karel Müller

Občanská společnost: Minulost – současnost - budoucnost
nakl.: CERM
1. vyd., 2003
ISBN-10: 80-7204-278-5
cena:
 280,-

Igor Tomeš

Obory sociální politiky
nakl.: Portál
1. vyd., 2011
ISBN-13: 978-80-7367-868-5
cena:
 569,-

Obrazy dětství v dnešní české společnosti

Studie ze sociologie dětství

Igor Nosál

Obrazy dětství v dnešní české společnosti
nakl.: Barrister & Principal
1. vyd., 2004
ISBN-10: 80-86598-80-2
cena:
 245,-

Od veřejného prostoru k nákupním centrům

Svět cizinců a jeho regulace

Pavel Poslěch

Nově u nás!
Od veřejného prostoru k nákupním centrům
nakl.: Slon
1. vyd., 2015
ISBN-13: 978-80-7419-186-2
cena:
 399,-

Od zneuznání ke spravedlnosti

Kritická teorie globální společnosti a politiky

Od zneuznání ke spravedlnosti
nakl.: Filosofia
1. vyd., 2011
ISBN-13: 978-80-7007-362-9
cena:
 270,-

Steven Johnson

Odkud se berou dobré nápady
nakl.: Dokořán
1. vyd., 2012
ISBN-13: 978-80-7363-361-5
cena:
 325,-

Odsouzeni k manuální práci

Vzdělanostní reprodukce v dělnické rodině

Nedostupné
Odsouzeni k manuální práci - obrázek není k dispozici
nakl.: SLON
1. vyd., 2004
ISBN-10: 80-86429-29-6
cena:
 245,-

Ohrožená kultura

Od evoluční ontologie k ekologické politice

Josef Šmajs

Ohrožená kultura
nakl.: Host
1. vyd., 2011
ISBN-13: 978-80-7294-458-3
cena:
 299,-

Josef Smolík, Tomáš Šmíd, Vladimír Vaďura

Organizovaný zločin a jeho ohniska v současném světě - obrázek není k dispozici
nakl.: IIPS MPÚ
1. vyd., 2007
ISBN-13: 978-80-210-4438-8
cena:
 210,-

Pedestrian Behavior

Models, Data Collection and Applications

Harry Timmermans

Pedestrian Behavior
nakl.: Emerald
1. vyd., 2009
ISBN-13: 978-1-84855-750-5
pův. cena:
 2 863,-
akční sleva:
 20 %

Vaše cena:
 2 290,-

Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML