Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka
Nabídka → Sociologie

Elias Canetti

Masa a moc - obrázek není k dispozici
nakl.: Academia
2. vyd., 2007
ISBN-13: 978-80-200-1512-9
cena:
 395,-

Jiřina Šiklová

Matky po e-mailu
nakl.: Kalich
1. vyd., 2009
ISBN-13: 978-80-7017-124-0
cena:
 158,-

Max Weber

Život a dílo; Weberovské interpretace

Marek Loužek

Max Weber - obrázek není k dispozici
nakl.: Karolinum
1. vyd., 2005
ISBN-10: 80-246-0812-X
cena:
 390,-

Václav Štětka

Mediální integrace národa v době globalizace
nakl.: IIPS MPÚ
1. vyd., 2007
ISBN-13: 978-80-210-4376-3
cena:
 230,-

Tomáš Sirovátka

Nedostupné
Menšiny a marginalizované skupiny v České republice
nakl.: Georgetown
1. vyd., 2002
ISBN-10: 80-210-2791-6
cena:
 190,-

Mezi demokracií a totalitarismem

Aronova politická sociologie industriálních společností 20. století

Miroslav Novák

Mezi demokracií a totalitarismem - obrázek není k dispozici
nakl.: IIPS MPÚ
1. vyd., 2007
ISBN-13: 978-80-210-4437-1
cena:
 200,-

Mezi konfliktem a kooperací

Jednotná teorie konfliktu a kooperace

František Znebejánek

Mezi konfliktem a kooperací
nakl.: SLON
1. vyd., 2014
ISBN-13: 978-80-7419-154-1
cena:
 379,-

Jan Eichler

Mezinárodní bezpečnost v době globalizace - obrázek není k dispozici
nakl.: Portál
1. vyd., 2009
ISBN-13: 978-80-7367-540-0
cena:
 399,-

Miroslav Nožina

Nedostupné
Mezinárodní organizovaný zločin v České republice
nakl.: Themis
1. vyd., 2003
ISBN-10: 80-7312-018-6
cena:
 252,-

Migrace a (i)migranti v Česku

Kdo jsme, odkud přicházíme, kam jdeme?

Dušan Drbohlav a kol.

Migrace a (i)migranti v Česku
nakl.: SLON
1. vyd., 2011
ISBN-13: 978-80-7419-039-1
cena:
 275,-

Migrace a státní suverenita

Oprávnění a hranice přistěhovalecké politiky z pohledu křesťanské sociální etiky

Petr Štica

Migrace a státní suverenita
nakl.: Pavel Mervart
1. vyd., 2011
ISBN-13: 978-80-87378-75-5
cena:
 299,-

Jana Vavřečková a kol.

Migrace odborníků do zahraničí a potřeba kvalifikovaných pracovních sil - obrázek není k dispozici
nakl.: VÚPSV Rilsa
1. vyd., 2006
ISBN-10: 80-87007-00-X
cena:
 100,-

Jiří Hlaváček a kol.

Mikroekonomie sounáležitosti se společenstvím
nakl.: Karolinum
1. vyd., 1999
ISBN-10: 80-7184-856-5
cena:
 150,-

Mládež a delikvence

Možné příčiny, struktura, programy prevence kriminality mládeže

Oldřich Matoušek, Andrea Kroftová

Mládež a delikvence
nakl.: Portál
1. vyd., 2003
ISBN-10: 80-7178-771-X
cena:
 315,-

František Koukolík

Mocenská posedlost - obrázek není k dispozici
nakl.: Karolinum
1. vyd., 2010
ISBN-13: 978-80-246-1825-8
cena:
 260,-

Radek Pelánek

Modelování a simulace komplexních systémů
nakl.: MU Brno
1. vyd., 2011
ISBN-13: 978-80-210-5318-2
cena:
 326,-

Moderní sociální teorie

Základní témata a myšlenkové proudy

Austin Harrington a kol.

Moderní sociální teorie
nakl.: Portál
1. vyd., 2006
ISBN-10: 80-7367-093-3
cena:
 805,-

Petr Mareš, Tomáš Potočný

Nedostupné
Modernizace a česká rodina
nakl.: Barrister & Principal
1. vyd., 2003
ISBN-10: 80-86598-61-6
cena:
 295,-

Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML