Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka
Nabídka → Sociologie

Češi a občanská společnost

Pojem, problémy, východiska

Karel Müller

Nedostupné
Češi a občanská společnost
nakl.: Triton
2. vyd., 2003
ISBN-10: 80-7254-387-3
cena:
 199,-

Hana Friedlanderová, Milan Tuček

Češi na prahu nového tisíciletí - obrázek není k dispozici
nakl.: SLON
1. vyd., 2000
ISBN-10: 80-85850-88-5
cena:
 220,-

Čítanka pro kurzy SOC 151 a SOC 751

Výběrová šetření v sociologii

Čítanka pro kurzy SOC 151 a SOC 751 - obrázek není k dispozici
nakl.: MU Brno
1. vyd., čb., brož., 210x295 mm
jazyk: česky
ID: ID0013
cena:
 228,-

Člověk a vzdělání v informační společnosti

Vzdělání a život v komputerizovaném světě

Petr Sak, Jiří Mareš, Hana Nová, Vít Richter, Karolína Saková, Jarmila Skalková

Člověk a vzdělání v informační společnosti
nakl.: Portál
1. vyd., 2007
ISBN-13: 978-80-7367-230-0
cena:
 457,-

Člověk, média a elektronická kultura

Reprezentativní výbor z celoživotního díla proroka a mága elektronického věku a elektronické revoluce

Marshall McLuhan

Nedostupné
Člověk, média a elektronická kultura
nakl.: JOTA
1. vyd., 2008
ISBN-13: 978-80-7217-128-6
cena:
 498,-

Jerry Mander

Čtyři důvody pro zrušení televize
nakl.: Doplněk
1. vyd., 2000
ISBN-10: 80-7239-063-5
cena:
 294,-

Ivo Možný, Petr Pakosta, Marie Přidalová

Declining Fertility in Europe and What Parenthood Means to the Czechs
nakl.: MU Brno
1. vyd., 2008
ISBN-13: 978-80-210-4554-5
cena:
 472,-

Jan Keller

Dějiny klasické sociologie
nakl.: SLON
1. vyd., 2004
ISBN-10: 80-86429-50-0
cena:
 390,-

Charles-Henry Cuin, Francois Gresle

Dějiny sociologie - obrázek není k dispozici
nakl.: SLON
1. vyd., 2008
ISBN-13: 978-80-86429-33-5
cena:
 260,-

Demografie

poprvé

Felix Koschin

Demografie - obrázek není k dispozici
nakl.: Oeconomica - Nakladatelství VŠE
1. vyd., 2005
ISBN-10: 80-245-0859-1
cena:
 107,-

kolektiv autorů

Demografie (nejen) pro demografy - obrázek není k dispozici
nakl.: SLON
3. přepracované vyd., 2009
ISBN-13: 978-80-7419-012-4
cena:
 215,-

Marek Hrubec

Demokracie, veřejnost a občanská společnost - obrázek není k dispozici
nakl.: Filosofia
1. vyd., 2004
ISBN-10: 80-7007-211-3
cena:
 220,-

Děti, mládež a rodiny v období transformace

Children, Youth and Families in period of transition

Ivo Plaňava, Milan Pilát

Nedostupné
Děti, mládež a rodiny v období transformace
nakl.: Barrister & Principal
1. vyd., 2002
ISBN-10: 80-86598-36-5
cena:
 245,-

Ivana Marková

Dialogičnost a sociální reprezentace
nakl.: Academia
1. vyd., 2007
ISBN-13: 978-80-200-1542-6
cena:
 320,-

Dobrodružství náhodného sociologa

Jak vysvětlit svět, a přitom nenudit

Peter L. Berger

Dobrodružství náhodného sociologa
nakl.: CDK
1. vyd., 2012
ISBN-13: 978-80-7325-291-5
cena:
 349,-

Domácnost

péče o život

Monique Wortelboer

Domácnost - obrázek není k dispozici
nakl.: Fabula
1. vyd., 2006
ISBN-10: 80-86600-34-3
cena:
 198,-

Doprava a společnost

Ekonomické aspekty udržitelné dopravy

Hana Brůhová-Foltýnová

Doprava a společnost
nakl.: Karolinum
1. vyd., 2009
ISBN-13: 978-80-246-1610-0
cena:
 180,-

Důvěra a demokracie

Přehled sociologických teorií důvěry od Tocquevilla po transformaci v postkomunistických zemích

Důvěra a demokracie
nakl.: Slon
1. vyd., 2012
ISBN-13: 978-80-7419-058-2
cena:
 290,-

Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML