Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka
Nabídka → Sociologie

Vojtěch Krebs a kol.

Solidarita a ekvivalence v sociálních systémech - obrázek není k dispozici
nakl.: VÚPSV Rilsa
1. vyd., 2009
ISBN-13: 978-80-7416-044-8
cena:
 200,-

Jiří Šubrt, Jan Balon

Soudobá sociologická teorie - obrázek není k dispozici
nakl.: Grada
1. vyd., 2010
ISBN-13: 978-80-247-2457-7
cena:
 299,-

Soudobá sociologie I

(Teoretické koncepce a jejich autoři)

Jiří Šubrt a kol.

Soudobá sociologie I  - obrázek není k dispozici
nakl.: Karolinum
1. vyd., 2007
ISBN-13: 978-80-246-1275-1
cena:
 300,-

Soudobá sociologie II

Teorie sociálního jednání a sociální struktury

Jiří Šubrt a kolektiv

Soudobá sociologie II - obrázek není k dispozici
nakl.: Karolinum
1. vyd., 2008
ISBN-13: 978-80-246-1413-7
cena:
 310,-

Soudobá sociologie III

Diagnózy soudobých společností

Jiří Šubrt a kolektiv

Soudobá sociologie III - obrázek není k dispozici
nakl.: Karolinum
1. vyd., 2008
ISBN-13: 978-80-246-1486-1
cena:
 310,-

Jiří Šubrt a kol.

Soudobá sociologie IV (Aktuální a každodenní)
nakl.: Univerzita Karlova v Praze
1. vyd., 2010
ISBN-13: 978-80-246-1789-3
cena:
 340,-

Milan Tuček

Soudržnost v diferencující se společnosti
nakl.: SOÚ
1. vyd., 2008
ISBN-13: 978-80-7330-145-3
cena:
 383,-

Émile Durkheim

Společenská dělba práce
nakl.: CDK
1. vyd., 2004
ISBN-10: 80-7325-041-1
cena:
 340,-

Dagmar Brožová

Společenské souvislosti trhu práce - obrázek není k dispozici
nakl.: SLON
1. vyd., 2003
ISBN-10: 80-86429-16-4
cena:
 155,-

Společnost a vědění

Od Gutenberga k Diderotovi

Peter Burke

Společnost a vědění - obrázek není k dispozici
nakl.: Karolinum
1. vyd., 2007
ISBN-13: 978-80-246-1319-2
cena:
 230,-

Společnost nevolnosti

Eseje z pozdější doby

Václav Bělohradský

Společnost nevolnosti
nakl.: SLON
1. vyd., 2007
ISBN-13: 978-80-86429-80-9
cena:
 230,-

Miroslav Petruse

Nedostupné
Společnosti pozdní doby
nakl.: SLON
1. vyd., 2006
ISBN-10: 80-86429-63-6
cena:
 339,-

Daniel Čermák

Spolupráce, partnerství a participace v místní veřejné správě
nakl.: Slon
1. vyd., 2011
ISBN-13: 978-80-7419-067-4
cena:
 270,-

Spříznění volbou?

Homogamie a heterogamie manželských párů v České republice

Tomáš Katrňák

Spříznění volbou? - obrázek není k dispozici
nakl.: SLON
1. vyd., 2008
ISBN-13: 978-80-86429-98-4
cena:
 295,-

Vlastimil Růžička

Squaty a jejich revoluční tendence
nakl.: Triton
1. vyd., 2006
ISBN-10: 80-7254-859-X
cena:
 249,-

Zdeněk Neubauer

Státověda a teorie politiky - obrázek není k dispozici
nakl.: SLON
1. vyd., 2006
ISBN-10: 80-86429-51-2
cena:
 338,-

Stigma

Poznámky o způsobech zvládání narušené identity

Erving Goffman

Nedostupné
Stigma  - obrázek není k dispozici
nakl.: SLON
1. vyd., 2003
ISBN-10: 80-86429-21-0
cena:
 230,-

Martin Potůček, Jiří Musil, Miroslava Mašková

Strategické volby pro českou společnost - obrázek není k dispozici
nakl.: SLON
1. vyd., 2008
ISBN-13: 978-80-86429-86-1
cena:
 299,-

Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML