Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka
Nabídka → Sociální práce

Poválečná obnova a budování míru

Role a strategie mezinárodních nevládních organizací

Šárka Waisová

Poválečná obnova a budování míru - obrázek není k dispozici
nakl.: IIPS MPÚ
1. vyd., 2008, 184 str., čb., brož., 140x205 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-210-4699-3
cena:
 200,-

Alena křížková, Radka Dudová, Han aHašková, Hana Maříková, Zuzana Uhde

Práce a péče - obrázek není k dispozici
nakl.: SLON
1. vyd., 2008
ISBN-13: 978-80-86429-94-6
cena:
 240,-

Práce s emocemi pro pomáhající profese

Tělesně zakotvené prožívání

Karel Hájek

Nedostupné
Práce s emocemi pro pomáhající profese
nakl.: Portál
1. vyd., 2007
ISBN-13: 978-80-7367-346-8
cena:
 189,-

Práce s lidmi

Učebnice poradenství, koučování, terapie a socioterapie pro pomáhající profese

Milan Bobek, Petr Peniška

Práce s lidmi
nakl.: NC Publishing
1. vyd., 2008
ISBN-13: 978-80-903858-2-5
cena:
 299,-

Pracovat i žít

Napětí mezi profesním a osobním životem

Anselm Grün

Pracovat i žít - obrázek není k dispozici
nakl.: Karmelitánské nakladatelství
1. vyd., 2006
ISBN-13: 978-80-7195-039-4
cena:
 149,-

Praktická supervize

Průvodce supervizí pro začínající supervizory, manažery a příjemce supervize

Zuzana Havrdová, Martin Hajný

Nedostupné
Praktická supervize
nakl.: Galén
1. vyd., 2008
ISBN-13: 978-80-7262-532-1
cena:
 390,-

Práva národnostních menšin

Mezi univerzalismem lidských práv a partikularismem skupinových odlišností

Ivo Pospíšil

Práva národnostních menšin - obrázek není k dispozici
nakl.: Eurolex Bohemia
1. vyd., 2006
ISBN-10: 80-86861-97-X
cena:
 210,-

Jiří Veselý

Právo sociálního zabezpečení - obrázek není k dispozici
nakl.: Vysoká škola aplikovaného práva
1. vyd., 2009
ISBN-13: 978-80-86775-23-4
cena:
 300,-

Petr Tröster a kol.

Právo sociálního zabezpečení
nakl.: C. H. Beck
4. přeprac. a doplněné vyd., 2008
ISBN-13: 978-80-7400-032-4
cena:
 670,-

Právo sociálního zabezpečení

3. aktualizované a doplněné vydání

Petr Tröster

Právo sociálního zabezpečení
nakl.: C. H. Beck
3. aktualizované a doplněné vyd., 2005
ISBN-10: 80-7179-856-8
cena:
 590,-

Preterapie

Navázání a udržení kontaktu s obtížně komunikujícími klienty

Garry Prouty, Dion van Werde, Marlis Pörtner

Nedostupné
Preterapie
nakl.: Portál
1. vyd., 2005
ISBN-10: 80-7178-949-6
cena:
 357,-

Problematické situace v péči o seniory

Příručka pro zdravotnické a sociální pracovníky

Martina Venglářová

Nedostupné
Problematické situace v péči o seniory
nakl.: Grada
1. vyd., 2007
ISBN-13: 978-80-247-2170-5
cena:
 129,-

Problémové chování u lidí s mentální retardací a autismem

Popisy, postupy a doporučení jak zasáhnout

Problémové chování u lidí s mentální retardací a autismem
nakl.: Portál
1. vyd., 2008
ISBN-13: 978-80-7367-390-1
cena:
 289,-

Tomáš Novák, Bohumila Průchová

Předrozvodové a rozvodové poradenství
nakl.: Grada
1. vyd., 2007
ISBN-13: 978-80-247-1449-3
cena:
 179,-

Dan Marek, Tomáš Kantor

Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie
nakl.: Barrister & Principal
1. vyd., 2007
ISBN-13: 978-80-87029-13-8
cena:
 275,-

Simona Hoskovcová

Psychosociální intervence - obrázek není k dispozici
nakl.: Karolinum
1. vyd., 2009
ISBN-13: 978-80-246-1626-1
cena:
 190,-

Jozef Ftorek

Public relations jako ovlivňování mínění
nakl.: Grada
2. vyd., 2009
ISBN-13: 978-80-247-2678-6
cena:
 198,-

Rodina, děti a zaměstnání v české společnosti

Tomáš Sirovátka, Ondřej Hora

Rodina, děti a zaměstnání v české společnosti - obrázek není k dispozici
nakl.: Albert
1. vyd., 2008, 330 str., čb., brož., 160x230 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7326-140-5
cena:
 250,-

 4 / 8    předchozí strana  1  2  3  4  5  6  7  8   následující strana    
Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML