Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka
Nabídka → Psychoterapie

Skupinová psychoterapie v praxi

Třetí, doplněné vydání

Stanislav Kratochvíl

Skupinová psychoterapie v praxi - obrázek není k dispozici
nakl.: Galén
3. vyd., 2005
ISBN-10: 80-7262-347-8
cena:
 390,-

Skupinové hry a činnosti pro seniory

Interakce a sebepoznávání; Hry se slovy, kvízy; Cvičení a relaxace; Každodenní aktivity

Danny Walsh

Nedostupné
Skupinové hry a činnosti pro seniory
nakl.: Portál
1. vyd., 2005
ISBN-10: 80-7178-970-4
cena:
 295,-

Harold Behr, Liesel Hearstová

Skupinově-analytická psychoterapie
nakl.: Triton
1. vyd., 2007
ISBN-13: 978-80-7254-996-2
cena:
 399,-

Gabriela Mahrová, Martina Venglářová a kol.

Nedostupné
Sociální práce s lidmi s duševním onemocněním
nakl.: Grada
1. vyd., 2008
ISBN-13: 978-80-247-2138-5
cena:
 249,-

Zdeněk Vybíral, Jan Roubal (eds.)

Současná psychoterapie - obrázek není k dispozici
nakl.: Portál
1. vyd., 2010
ISBN-13: 978-80-7367-682-7
cena:
 889,-

Současné směry v české psychoterapii

Rozhovory s významnými psychoterapeuty

Michaela Andrlová

Současné směry v české psychoterapii
nakl.: Triton
1. vyd., 2005
ISBN-10: 80-7254-603-1
cena:
 289,-

Ladislav Timuľák

Současný výzkum psychoterapie
nakl.: Triton
1. vyd., 2005
ISBN-10: 80-7254-707-0
cena:
 299,-

Speciální psychoterapie

2., přepracované a doplněné vydání

Jan Vymětal a kol.

Speciální psychoterapie
nakl.: Grada
1. vyd., 2007
ISBN-13: 978-80-247-1315-1
cena:
 299,-

Virginia Satir

Společná terapie rodiny
nakl.: Portál
1. vyd., 2007
ISBN-13: 978-80-7367-303-1
cena:
 329,-

Staša Bartůňková

Stres a jeho mechanismy
nakl.: Karolinum
1. vyd., 2010
ISBN-13: 978-80-246-1874-6
cena:
 140,-

Suicidialita u psychických poruch

Klára Látalová, Dana Kamarádová, Ján Praško

Suicidialita u psychických poruch - obrázek není k dispozici
nakl.: Grada
1. vyd., 2015, 116 str., čb, brož., 160x240 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-4305-9
cena:
 349,-

Svépomocný program při koktavosti

Informace, zásady, postupy

Malcolm Fraser

Svépomocný program při koktavosti
nakl.: Portál
2. vyd., 2006
ISBN-10: 80-7367-183-2
cena:
 209,-

Syndrom pomocníka

Podněty pro duševní hygienu v pomáhajících profesích

Wolfgang Schmidbauer

Nedostupné
Syndrom pomocníka
nakl.: Portál
1. vyd., 2008
ISBN-13: 978-80-7367-369-7
cena:
 339,-

Arist von Schlippe, Jochen Schweitzer

Systemická terapie a poradenství
nakl.: Cesta
1. vyd., 2006
ISBN-10: 80-7295-082-7
cena:
 245,-

Šeptáno do vrby

povzdechy a zbožná přání

Petr Vrbacký

Šeptáno do vrby
nakl.: Portál
1. vyd., 2012, 146 str., čb, brož., 120x160 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7295-147-5
cena:
 98,-

Joan Chodorowová

Taneční terapie a hlubinná psychologie
nakl.: Triton
1. vyd., 2006
ISBN-10: 80-7254-554-X
cena:
 269,-

Techniky a přístupy ve skupinové psychoterapii

Příprava skupiny, Budování důvěry, Zacházení s odporem; Práce se sny; Práce s intenzivními emocemi; Ukončení skupiny

Gerald Corey, Marianne Schneider Corey, Patrick Callanan, J. Michael Russel

Techniky a přístupy ve skupinové psychoterapii
nakl.: Portál
1. vyd., 2006
ISBN-10: 80-7367-160-3
cena:
 369,-

Edward W. L. Smith

Nedostupné
Tělo v psychoterapii
nakl.: Portál
1. vyd., 2007
ISBN-13: 978-80-7367-144-0
cena:
 317,-

Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML