Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka
Nabídka → Psychoterapie

Obecná psychoterapie

2., rošířené a přepracované vydání

Jan Vymětal a kol.

Obecná psychoterapie
nakl.: Grada
2. vyd., 2004
ISBN-10: 80-247-0723-3
cena:
 369,-

Ladislav Dvořák

Obejměte své vnitřní dítě
nakl.: Portál
1. vyd., 2004
ISBN-10: 80-7178-880-5
cena:
 265,-

Obejmout život

Příběhy o nemoci a uzdravení

Rachel Naomi Remen

Obejmout život
nakl.: Portál
1. vyd., 2007
ISBN-13: 978-80-7367-227-0
cena:
 335,-

Obrazy z nevědomí

Práce v arteterapeutickém ateliéru

Kamila Ženatá

Nedostupné
Obrazy z nevědomí
nakl.: Portál
1. vyd., 2005
ISBN-10: 80-7367-033-X
cena:
 265,-

Opuštěnost a sebeodcizení

Nové přístupy k terapii narcistické poruchy osobnosti

Kathrin Asper

Opuštěnost a sebeodcizení
nakl.: Portál
1. vyd., 2009
ISBN-13: 978-80-7367-453-3
cena:
 355,-

Orofaciální regulační terapie

Metoda reflexní terapie pro oblast úst a obličeje

Rodolfo Castillo Morales

Orofaciální regulační terapie
nakl.: Portál
1. vyd., 2006
ISBN-10: 80-7367-105-0
cena:
 225,-

Páry v psychoterapii

Na prožitek orientované metody a cvičení

Roland Weber

Páry v psychoterapii
nakl.: Portál
1. vyd., 2007
ISBN-13: 978-80-7367-301-7
cena:
 315,-

Ján Praško a kol.

Poruchy osobnosti
nakl.: Portál
2. vyd., 2009
ISBN-13: 978-80-7367-558-5
cena:
 585,-

Práce s lidmi

Učebnice poradenství, koučování, terapie a socioterapie pro pomáhající profese

Milan Bobek, Petr Peniška

Práce s lidmi
nakl.: NC Publishing
1. vyd., 2008
ISBN-13: 978-80-903858-2-5
cena:
 299,-

Preterapie

Navázání a udržení kontaktu s obtížně komunikujícími klienty

Garry Prouty, Dion van Werde, Marlis Pörtner

Nedostupné
Preterapie
nakl.: Portál
1. vyd., 2005
ISBN-10: 80-7178-949-6
cena:
 357,-

Frieda Fromm-Reichmannová

Principy intenzívní psychoterapie
nakl.: Triton
1. vyd., 2003
ISBN-10: 80-7254-250-8
cena:
 249,-

Probouzení tygra

Léčení traumatu

Peter A. Levine, Ph.D. a Ann Frederick

Probouzení tygra
nakl.: Maitrea
1. vyd., 2011
ISBN-13: 978-80-87249-21-5
cena:
 295,-

Maria Molicka

Příběhy, které léčí
nakl.: Portál
1. vyd., 2007
ISBN-13: 978-80-7367-203-4
cena:
 235,-

Přístupy v arteterapii

Teorie a technika

Judith Aron Rubinová

Nedostupné
Přístupy v arteterapii - obrázek není k dispozici
nakl.: Triton
1. vyd., 2008
ISBN-13: 978-80-7387-093-5
cena:
 599,-

Harry Stack Sullivan

Psychiatrické interview
nakl.: Triton
1. vyd., 2006
ISBN-10: 80-7254-604-X
cena:
 299,-

Nancy McWilliams

Psychoanalytická diagnóza - obrázek není k dispozici
nakl.: Portál
1. vyd., 2015
ISBN-13: 978-80-262-0943-0
cena:
 855,-

Psychoanalytické teorie

Perspektivy z pohledu vývojové psychopatologie

Peter Fonagy, Mary Target

Psychoanalytické teorie
nakl.: Portál
1. vyd., 2005
ISBN-10: 80-7178-993-3
cena:
 689,-

Psychodynamická psychoterapie

(Jak dobře naslouchat)

Jon Frederickson

Psychodynamická psychoterapie
nakl.: Triton
1. vyd., 2004
ISBN-10: 80-7254-414-4
cena:
 299,-

Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML