Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka
Nabídka → Psychologie

Základy obecné psychologie

Kateřina Juklová

Základy obecné psychologie - obrázek není k dispozici
nakl.: Gaudeamus
3. vyd., 2007, 56 str., čb., brož., 145x205 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7041-861-1
cena:
 72,-

Marie Vágnerová

Základy psychologie - obrázek není k dispozici
nakl.: Karolinum
1. vyd., 2005
ISBN-10: 80-246-0841-3
cena:
 280,-

Radkin Honzák a kol.

Základy psychologie - obrázek není k dispozici
nakl.: Galén
1. vyd., 2006
ISBN-10: 80-7262-377-X
cena:
 190,-

Iva Stuchlíková

Základy psychologie emocí
nakl.: Portál
2. vyd., 2007
ISBN-13: 978-80-7367-282-9
cena:
 275,-

Imrich Ruisel

Nedostupné
Základy psychologie inteligence - obrázek není k dispozici
nakl.: Portál
1. vyd., 2000
ISBN-10: 80-7178-425-7
cena:
 187,-

Nicky Hayesová

Základy sociální psychologie
nakl.: Portál
1. vyd., 2007
ISBN-13: 978-80-7367-283-6
cena:
 189,-

Rudolf Kohoutek a kol.

Základy sociální psychologie - obrázek není k dispozici
nakl.: CERM
1. vyd., 2010
ISBN-10: 80-7204-064-2
cena:
 140,-

Rudolf Kohoutek

Základy užité psychologie
nakl.: CERM
1. vyd., 2002
ISBN-10: 80-214-2203-3
cena:
 420,-

Ladislav Timuľák

Základy vedení psychoterapeutického rozhovoru - obrázek není k dispozici
nakl.: Portál
1. vyd., 2006
ISBN-10: 80-7376-106-9
cena:
 287,-

Marie Kriegelová

Záměrné sebepoškozování v dětství a adolescenci
nakl.: Grada
1. vyd., 2008
ISBN-13: 978-80-247-2333-4
cena:
 259,-

Tyrlík Mojmír

Zátěž v adolescenci
nakl.: Muni Press
1. vyd., 2012
ISBN-13: 978-80-210-6042-5
cena:
 165,-

Závist a vděčnost

a další práce z let 1946-1963

Melanie Kleinová

Závist a vděčnost
nakl.: Triton
1. vyd., 2005
ISBN-10: 80-7254-336-9
cena:
 499,-

Zázračná otázka

Krátká terapie zaměřená na řešení

Steve de Shazer

Zázračná otázka
nakl.: Portál
1. vyd., 2011
ISBN-13: 978-80-262-0007-9
cena:
 319,-

Jan Vančura

Nedostupné
Zkušenost rodičů dětí s mentálním postižením
nakl.: Barrister & Principal
1. vyd., 2007
ISBN-13: 978-80-87029-14-5
cena:
 195,-

Richard Winter

Znudení v kultúre zábavy - obrázek není k dispozici
nakl.: Porta libri
1. vyd., 2006
ISBN-10: 80-89067-36-0
cena:
 147,-

Ztělesněná zkušenost

Procesuální práce s tělem

Stanley Keleman

Ztělesněná zkušenost - obrázek není k dispozici
nakl.: Portál
1. vyd., 2010
ISBN-13: 978-80-7367-664-3
cena:
 209,-

Pam Firthová, Gill Luffová, David Oliviere

Ztráta, změna a zármutek v kontextu paliativní péče
nakl.: Barrister & Principal
1. vyd., 2007
ISBN-13: 978-80-87029-21-3
cena:
 345,-

Ženy - muži

Genderové role, jejich původ a vývoj

Hartmut Karsten

Ženy - muži
nakl.: Portál
1. vyd., 2006
ISBN-10: 80-7367-145-X
cena:
 255,-

Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML