Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka
Nabídka → Psychologie

Pluralismus, multikulturalismus a přistěhovalci

Esej o multietnické společnosti

Giovanni Sartori

Nedostupné
Pluralismus, multikulturalismus a přistěhovalci
nakl.: Dokořán
1. vyd., 2011
ISBN-13: 978-80-7363-380-6
cena:
 225,-

Marie Vágnerová, Jarmila Klégrová

Poradenská psychologická diagnostika dětí a dospívajících - obrázek není k dispozici
nakl.: Karolinum
1. vyd., 2008
ISBN-13: 978-80-246-1538-7
cena:
 300,-

Poradenství

Stručný přehled

Windy Dryden

Poradenství
nakl.: Portál
1. vyd., 2008
ISBN-13: 978-80-7367-371-0
cena:
 199,-

Naděžda Špatenková

Poradenství pro pozůstalé
nakl.: Grada
1. vyd., 2008
ISBN-13: 978-80-247-1714-1
cena:
 199,-

Barbora Bazalová

Poruchy autistického spektra v kontextu české psychopedie
nakl.: Masarykova Univerzita
1. vyd., 2012
ISBN-13: 978-80-210-5930-6
cena:
 164,-

Poruchy socializace u dětí a dospívajících

Prevence životních selhnání a krizová intervence

Richard Jedlička

Poruchy socializace u dětí a dospívajících
nakl.: Grada
1. vyd., 2015
ISBN-13: 978-80-247-5447-5
cena:
 559,-

Poslední dary

Jak porozumět zvláštnímu vnímání a potřebám umírajících

Poslední dary - obrázek není k dispozici
nakl.: Vyšehrad
1. vyd., 2005
ISBN-10: 80-7021-819-3
cena:
 188,-

Posvátná prostitutka

Věčný aspekt ženství

Nancy Qualls-Corbettová

Nedostupné
Posvátná prostitutka
nakl.: Nakladatelství Tomáše Janečka
1. vyd., 2004
ISBN-10: 80-85880-31-8
cena:
 228,-

Gerhard Wehr

Posvátná svatba
nakl.: Fabula
1. vyd., 2005
ISBN-10: 80-86600-21-1
cena:
 198,-

Pozitivní psychologie

Radost, naděje, odpuštění, smiřování, překonávání negativních emocí

Jaro Křivohlavý

Pozitivní psychologie
nakl.: Portál
1. vyd., 2004
ISBN-10: 80-7178-835-X
cena:
 265,-

Rudolf Kohoutek

Nedostupné
Poznávání a utváření osobnosti
nakl.: CERM
1. vyd., 2001
ISBN-10: 80-7204-200-9
cena:
 260,-

Pozvání do psychologie osobnosti

Člověk v zrcadle vědomí a jednání

Vladimír Smékal

Pozvání do psychologie osobnosti
nakl.: Barrister & Principal
2. opravené vyd., 2007
ISBN-10: 80-86598-65-9
cena:
 545,-

Pozvání do rogersovské psychologie

Přístup zaměřený na klienta

Ladislav Nykl

Pozvání do rogersovské psychologie
nakl.: Barrister & Principal
1. vyd., 2004
ISBN-10: 80-86598-69-1
cena:
 175,-

Práce s emocemi pro pomáhající profese

Tělesně zakotvené prožívání

Karel Hájek

Nedostupné
Práce s emocemi pro pomáhající profese
nakl.: Portál
1. vyd., 2007
ISBN-13: 978-80-7367-346-8
cena:
 189,-

Práce s lidmi

Učebnice poradenství, koučování, terapie a socioterapie pro pomáhající profese

Milan Bobek, Petr Peniška

Práce s lidmi
nakl.: NC Publishing
1. vyd., 2008
ISBN-13: 978-80-903858-2-5
cena:
 299,-

Pragmatika lidské komunikace

Interakční vzorce, patologie a paradoxy

Paul Watzlawick

Pragmatika lidské komunikace
nakl.: Newton Books
2. vyd., 2011
ISBN-13: 978-80-87325-00-1
cena:
 339,-

Praktická supervize

Průvodce supervizí pro začínající supervizory, manažery a příjemce supervize

Zuzana Havrdová, Martin Hajný

Nedostupné
Praktická supervize
nakl.: Galén
1. vyd., 2008
ISBN-13: 978-80-7262-532-1
cena:
 390,-

Zdeněk Matějček

Praxe dětského psychologického poradenství
nakl.: Portál
1. vyd., 2011
ISBN-13: 978-80-262-0000-0
cena:
 469,-

Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML