Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka
Nabídka → Právo a zákony

Radek Sokol, Věra Trefilová

Sociální pracovník v rezidenčních zařízeních sociálních služeb
nakl.: ASPI
1. vyd., 2008
ISBN-13: 978-80-7357-316-4
cena:
 510,-

Jiří Přibáň

Sociologie práva - obrázek není k dispozici
nakl.: SLON
1. vyd., 2001
ISBN-10: 80-85850-18-4
cena:
 175,-

Pavel Pavlovský

Soudní psychiatrie a psychologie
nakl.: Grada
1. vyd., 2009
ISBN-13: 978-80-247-2618-2
cena:
 329,-

Dalibor Jílek

Společný evropský azylový systém: doplňková ochrana - obrázek není k dispozici
nakl.: MU Brno
1. vyd., 2007
ISBN-13: 978-80-210-4476-0
cena:
 273,-

Správní právo

Obecná část – 7., doplněné a aktualizované vydání

Petr Průcha

Správní právo - obrázek není k dispozici
nakl.: MU Brno
1. vyd., 2007
ISBN-13: 978-80-7239-207-0
cena:
 462,-

Svoboda projevu

Demokracie, rovnost a svoboda slova

Petr Jäger, Pavel Molek

Svoboda projevu
nakl.: Auditorium
1. vyd., 2007
ISBN-13: 978-80-903786-5-0
cena:
 260,-

Potměšil Jan

Šaría – úvod do islámského práva
nakl.: Grada
1. vyd., 2012
ISBN-13: 978-80-247-4379-0
cena:
 269,-

Ústava pro Evropu

Komentář

Jindřiška Syllová, Lenka Pítrová, Magdalena Svobodová

Ústava pro Evropu - obrázek není k dispozici
nakl.: C. H. Beck
1. vyd., 2005
ISBN-10: 80-7179-900-9
cena:
 990,-

František Šamalík

Ústava sevřená v protikladech restaurace
nakl.: Doplněk
1. vyd., 2008
ISBN-13: 978-80-7239-220-9
cena:
 131,-

Ústavní právo

2. rozšířené vydání

Karel Klíma

Ústavní právo - obrázek není k dispozici
nakl.: Aleš Čeněk
1. vyd., 2004
ISBN-10: 80-86473-90-2
cena:
 728,-

Vojtěch Šimíček

Ústavní soudnictví ve vybraných postkomunistických zemích
nakl.: IIPS MPÚ
1. vyd., 1999
ISBN-10: 80-210-2219-1
cena:
 50,-

ÚZ 637 – Občanský zákoník a související předpisy - obrázek není k dispozici
nakl.: Sagit
1. vyd., 2008
ISBN-13: 978-80-7208-650-4
cena:
 85,-

ÚZ 660 – Pracovněprávní předpisy, zaměstananost, odbory, inspekce práce - obrázek není k dispozici
nakl.: Sagit
1. vyd., 2008
ISBN-13: 978-80-7208-671-9
cena:
 77,-

ÚZ 679 – Trestní předpisy, přestupky - obrázek není k dispozici
nakl.: Sagit
1. vyd., 2008
ISBN-13: 978-80-7208-691-7
cena:
 143,-

ÚZ č. 545 - Správní řád

podle stavu k 14. 1. 2008

ÚZ č. 545 - Správní řád - obrázek není k dispozici
nakl.: Sagit
1. vyd., 2008
ISBN-13: 978-80-7208-551-4
cena:
 40,-

ÚZ č. 612 – Ústava České republiky, Listina základních práv a svobod

Ústavní soud, jednací řády Sněmovny a Senátu, Veřejný ochránce práv, volby do Parlamentu, kompetenční zákon, zánik ČSFR, vyšší územní samosprávné celky – podle stavu k 12. 2. 2007

ÚZ č. 612 – Ústava České republiky, Listina základních práv a svobod - obrázek není k dispozici
nakl.: Sagit
1. vyd., 2007
ISBN-13: 978-80-7208-617-7
cena:
 59,-

ÚZ č. 645 – Sociální zabezpečení

Státní sociální podpora, sociální péče, sociální služby, pomoc v hmotné nouzi, životní a existenční minimum, působnost v jednotlivých orgánech – podle stavu k 14. 1. 2008

ÚZ č. 645 – Sociální zabezpečení - obrázek není k dispozici
nakl.: Sagit
1. vyd., 2008
ISBN-13: 978-80-7208-658-0
cena:
 93,-

 3 / 4    předchozí strana  1  2  3  4   následující strana    
Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML