Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka
Nabídka → Politologie → Mezinárodní vztahy

Jitka Vondrová (ed)

Mezinárodní souvislosti československé krize 1967–1970
nakl.: Doplněk
1. dopl. vyd., 2011
ISBN-13: 978-80-7239-274-2
cena:
 440,-

Bohumil Pikna

Nedostupné
Mezinárodní terorismus a bezpečnost Evropské unie
nakl.: Linde
1. vyd., 2006
ISBN-10: 80-7201-615-6
cena:
 498,-

Na konci bezstarostnosti

Co nechceme slyšet o Evropě, národních zájmech a zahraniční politice

Na konci bezstarostnosti
nakl.: Barrister & Principal
1. vyd., 2015
ISBN-13: 978-80-7485-038-7
cena:
 199,-

Ondřej Císař, Petr Fiala

Obhajoba zájmů a transnacionální vztahy
nakl.: IIPS MPÚ
1. vyd., 2004
ISBN-10: 80-210-3519-6
cena:
 180,-

Ivo Pospíšil, Zdeněk Kříž a kolektiv

Ozbrojené konflikty po konci studené války
nakl.: Muni Press
1. vyd., 2012
ISBN-13: 978-80-210-6047-0
cena:
 190,-

Parlament světa

OSN a hledání světové vlády

Paul Kennedy

Parlament světa
nakl.: NLN
1. vyd., 2009
ISBN-13: 978-80-7106-423-7
cena:
 359,-

Pluralismus, multikulturalismus a přistěhovalci

Esej o multietnické společnosti

Giovanni Sartori

Nedostupné
Pluralismus, multikulturalismus a přistěhovalci
nakl.: Dokořán
1. vyd., 2011
ISBN-13: 978-80-7363-380-6
cena:
 225,-

Iivi Zájedová

Pobaltská regionální spolupráce - obrázek není k dispozici
nakl.: Karolinum
1. vyd., 2006
ISBN-10: 80-246-1135-X
cena:
 160,-

Oldřich Krpec, Vladan Hodulák

Politická ekonomie mezinárodních vztahů
nakl.: MU Brno
1. vyd., 2011
ISBN-13: 978-80-210-5481-3
cena:
 490,-

Zdenka Mansfeldová, Aleš Kroupa

Proměny reprezentace zájmů po vstupu do Evropské unie - obrázek není k dispozici
nakl.: SLON
1. vyd., 2008
ISBN-13: 978-80-86429-88-5
cena:
 276,-

Vít Dočkal

Přeshraniční spolupráce na východních hranicích České republiky
nakl.: IIPS MPÚ
1. vyd., 2005
ISBN-10: 80-210-3751-2
cena:
 100,-

Stefano Guzzini

Realismus v mezinárodních vztazích a mezinárodní politické ekonomii
nakl.: Barrister & Principal
1. vyd., 2004
ISBN-10: 80-85947-84-6
cena:
 345,-

Reprezentace zájmů menšin v EU

Sborník z konference Institu pro srovnáních studií Masarykovy univerzity, konané 28. listopadu 2005

Roman Chytilek, Miroslav Mareš

Nedostupné
Reprezentace zájmů menšin v EU
nakl.: CDK
1. vyd., 2006
ISBN-10: 80-7325-087-X
cena:
 110,-

Bohuslav Litera, Karel Hirman, Jiří Vykoukal, Jan Wanner

Nedostupné
Ruské produktovody a střední Evropa
nakl.: Eurolex Bohemia
1. vyd., 2003
ISBN-10: 80-86432-47-5
cena:
 317,-

Ivana Karásková

Rusko-čínské vztahy a EU: potenciál spolupráce a konfliktu - obrázek není k dispozici
nakl.: Matfyzpress
1. vyd., 2011
ISBN-13: 978-80-7378-150-7
cena:
 320,-

Georg Sorensen

Stát a mezinárodní vztahy
nakl.: Portál
1. vyd., 2005
ISBN-10: 80-7178-910-0
cena:
 359,-

Oldřich Bureš

Teorie a praxe postkonfliktní rekonstrukce
nakl.: Aleš Čeněk
1. vyd., 2008
ISBN-13: 978-80-7380-142-7
cena:
 120,-

Petr Drulák

Nedostupné
Teorie mezinárodních vztahů
nakl.: Portál
1. vyd., 2003
ISBN-10: 80-7178-725-6
cena:
 287,-

 3 / 4    předchozí strana  1  2  3  4   následující strana    
Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML