Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka
Nabídka → Politologie

Stefano Guzzini

Realismus v mezinárodních vztazích a mezinárodní politické ekonomii
nakl.: Barrister & Principal
1. vyd., 2004
ISBN-10: 80-85947-84-6
cena:
 345,-

Jan Stejskal, Jaroslav Kovárník

Regionální politika a její nástroje
nakl.: Portál
1. vyd., 2009
ISBN-13: 978-80-7367-588-2
cena:
 289,-

Regionální politika EU a naplňování principu partnerství

Případové studie České republiky, Německa, Francie a Slovinska

Vít Dočkal

Regionální politika EU a naplňování principu partnerství
nakl.: IIPS MPÚ
1. vyd., 2006
ISBN-10: 80-210-4012-2
cena:
 180,-

Regionální strany, stranické systémy a teritoriálně-politický pluralismus

Pojetí a typologie evropských regionálních stran a regionálních stranických soustav

Maxmilián Strmiska

Regionální strany, stranické systémy a teritoriálně-politický pluralismus
nakl.: Antonín Pasienka
1. vyd., 2005
ISBN-10: 80-902652-5-1
cena:
 165,-

Reprezentace zájmů menšin v EU

Sborník z konference Institu pro srovnáních studií Masarykovy univerzity, konané 28. listopadu 2005

Roman Chytilek, Miroslav Mareš

Nedostupné
Reprezentace zájmů menšin v EU
nakl.: CDK
1. vyd., 2006
ISBN-10: 80-7325-087-X
cena:
 110,-

Lubomír Brokl a kol.

Nedostupné
Reprezentace zájmů v politickém systému České republiky
nakl.: SLON
1. vyd., 1997
ISBN-10: 80-85850-48-6
cena:
 144,-

Tomáš Sirovátka a kol.

Rodina, zaměstnání a sociální politika
nakl.: Albert
1. vyd., 2006
ISBN-10: 80-7326-104-9
cena:
 230,-

Vojtěch Šimíček

Role nejvyšších soudů v evropských ústavních systémech – čas pro změnu?
nakl.: IIPS MPÚ
1. vyd., 2007
ISBN-13: 978-80-210-4262-9
cena:
 250,-

Romové, bydlení, soužití

Sešity pro sociální politiku

kolektiv autorů

Nedostupné
Romové, bydlení, soužití - obrázek není k dispozici
nakl.: Socioklub
1. vyd., 2000
ISBN: 80-902260-8-6b
cena:
 85,-

Ronald Reagan

Jak se obyčejný muž stal neobyčejným vůdcem

Dinesh D'Souza

Ronald Reagan
nakl.: Barrister & Principal
1. vyd., 2004
ISBN-10: 80-86598-24-1
cena:
 295,-

Petr König, Lubor Lacina a kol.

Rozpočet a politiky Evropské unie
nakl.: C. H. Beck
1. vyd., 2004
ISBN-10: 80-7179-846-0
cena:
 590,-

Bohuslav Litera, Karel Hirman, Jiří Vykoukal, Jan Wanner

Nedostupné
Ruské produktovody a střední Evropa
nakl.: Eurolex Bohemia
1. vyd., 2003
ISBN-10: 80-86432-47-5
cena:
 317,-

Petra Kuchyňková, Tomáš Šmíd

Rusko jako geopolitický aktér v postsovětském prostoru
nakl.: IIPS MPÚ
1. vyd., 2006
ISBN-10: 80-210-4174-4
cena:
 200,-

Ivana Karásková

Rusko-čínské vztahy a EU: potenciál spolupráce a konfliktu - obrázek není k dispozici
nakl.: Matfyzpress
1. vyd., 2011
ISBN-13: 978-80-7378-150-7
cena:
 320,-

Sametová revoluce 1989

Kronika pádu komunismu

František Emmert

Sametová revoluce 1989 - obrázek není k dispozici
nakl.: Computer Press
1. vyd., 2009
ISBN-13: 978-80-251-2301-0
cena:
 990,-

Josef Blahož

Sjednocující se Evropa a lidská a občanská práva
nakl.: ASPI
1. vyd., 2005
ISBN-10: 80-7357-073-4
cena:
 375,-

Skryté dějiny evropské integrace

od roku 1918 do současnosti

Christopher Booker, Richard North

Skryté dějiny evropské integrace
nakl.: Barrister & Principal
1. vyd., 2006
ISBN-10: 80-7364-026-0
cena:
 595,-

Slabé státy

Selhání, rozpad a obnova státnosti

Šárka Waisová a kol.

Slabé státy
nakl.: Aleš Čeněk
1. vyd., 2007
ISBN-13: 978-80-7380-069-7
cena:
 292,-

Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML