Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka
Nabídka → Politologie

Ernest Gellner

Nacionalismus - obrázek není k dispozici
nakl.: Centrum pro studium demokracie a kultury
1. vyd., 2003
ISBN-10: 80-7325-023-3
cena:
 198,-

Oldřich Krpec

Národní zájmy v moderní demokracii – Česká republika
nakl.: IIPS MPÚ
1. vyd., 2009
ISBN-13: 978-80-210-4807-2
cena:
 190,-

Naše nynější modernita

(Diskuse o dějinné perspektivě modernity v pojetí Jaroslava Krejčího)

Josef Tomeš

Naše nynější modernita
nakl.: SLON
1. vyd., 2008
ISBN-13: 978-80-86429-82-3
cena:
 149,-

Václav Houžvička

Návraty sudetské otázky - obrázek není k dispozici
nakl.: Karolinum
1. vyd., 2005
ISBN-10: 80-246-1007-8
cena:
 390,-

Nebezpeční snílci

Australská levice a Československo

Petr Hrubý

Nebezpeční snílci - obrázek není k dispozici
nakl.: Stilus
1. vyd., 2007
ISBN-10: 80-903550-8-0
cena:
 333,-

Eva Bradová a kol.

Nedostupné
Negativní kampaně a politická reklama ve volbách
nakl.: Periplum
1. vyd., 2008
ISBN-13: 978-80-86624-44-0
cena:
 169,-

Nepál

Stručná historie států

Stanislava Vavroušková

Nepál - obrázek není k dispozici
nakl.: Libri
1. vyd., 2008
ISBN-13: 978-80-7277-383-1
cena:
 130,-

Jiří Winkler, Lenka Klimplová

Nová sociální rizika na trhu práce a potřeby reformy české veřejné politiky
nakl.: MU Brno
1. vyd., 2010
ISBN-13: 978-80-210-5352-6
cena:
 200,-

Nová studená válka

Kdo zvítězí v novém konfliktu mezi východem a západem?

Edward Lucas

Nová studená válka
nakl.: Mladá fronta
1. vyd., 2008
ISBN-13: 978-80-204-1879-1
cena:
 349,-

Nové demokracie střední a východní Evropy

Komparace politických systémů

Ladislav Cabada a kol.

Nové demokracie střední a východní Evropy
nakl.: Oeconomica - Nakladatelství VŠE
1. vyd., 2008
ISBN-13: 978-80-245-1388-1
cena:
 885,-

Jadwiga Staniszkis

O moci a bezmoci - obrázek není k dispozici
nakl.: CDK
1. vyd., 2009
ISBN-13: 978-80-7325-183-3
cena:
 249,-

Hannah Arendtová

O násilí - obrázek není k dispozici
nakl.: Oikoymenh
1. vyd., 2004
ISBN-10: 80-7298-128-5
cena:
 98,-

Vladimíra Dvořáková, Jiří Kunc

Nedostupné
O přechodech k demokracii
nakl.: SLON
1. vyd., 1994
ISBN-10: 80-901424-8-6
cena:
 74,-

O původu totalitní demokracie

Politická teorie za Francouzské revoluce a po ní

J. L. Talmon

O původu totalitní demokracie
nakl.: SLON
1. vyd., 1998
ISBN-10: 80-85850-19-2
cena:
 275,-

O společenské smlouvě

Neboli o zásadách státního práva

Jean – Jack Rousseau

O společenské smlouvě
nakl.: Aleš Čeněk
1. vyd., 2002
ISBN-10: 80-86473-10-4
cena:
 199,-

František Šamalík

Občanská společnost v moderním státě - obrázek není k dispozici
nakl.: Doplněk
1. vyd., 1995
ISBN-10: 80-85765-45-4
cena:
 126,-

Ondřej Císař, Petr Fiala

Obhajoba zájmů a transnacionální vztahy
nakl.: IIPS MPÚ
1. vyd., 2004
ISBN-10: 80-210-3519-6
cena:
 180,-

Igor Tomeš

Obory sociální politiky
nakl.: Portál
1. vyd., 2011
ISBN-13: 978-80-7367-868-5
cena:
 569,-

Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML