Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka
Nabídka → Pedagogika

Jan Průcha

Moderní pedagogika
nakl.: Portál
1. vyd., 2013
ISBN-13: 978-80-262-0456-5
cena:
 597,-

Moderní pedagogika

3., přepracované a a ktualizované vydání

Jan Průcha

Moderní pedagogika
nakl.: Portál
3. upravené a doplněné vyd., 2002
ISBN-10: 80-7367-047-X
cena:
 495,-

Geoffrey Petty

Moderní vyučování
nakl.: Portál
3. vyd., 1996
ISBN-10: 80-7178-978-X
cena:
 419,-

Morální vývoj v psychologických a pedagogických souvislostech

Pavel Vacek

Morální vývoj v psychologických a pedagogických souvislostech - obrázek není k dispozici
nakl.: Gaudeamus
1. vyd., 2010, 122 str., čb., brož., 145x200 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7435-051-1
cena:
 105,-

Multikulturní výchova

Příručka (nejen) pro učitele

Jan Průcha

Nedostupné
Multikulturní výchova
nakl.: Triton
1. vyd., 2006
ISBN-10: 80-7254-866-2
cena:
 209,-

Muzikoterapie v praxi

příběhy muzikoterapeutických cest

Markéta Gerlichová

Muzikoterapie v praxi
nakl.: Grada
1. vyd., 2014
ISBN-13: 978-80-247-4581-7
cena:
 299,-

Myšlenkové mapy pro děti

Rychlá cesta k úspěchu nejen ve škole

Tony Buzan

Myšlenkové mapy pro děti
nakl.: BizBooks
1. vyd., 2013
ISBN-13: 978-80-265-0121-3
cena:
 249,-

Mýty ve vzdělávání

O škodlivosti některých zaběhaných představ o učení, škole a výchově a cestách, jak je překonat

Jana Nováčková

Mýty ve vzdělávání
nakl.: Spirála – Karel Kopřiva
4. vyd., 2008
ISBN-13: 978-80-901873-9-9
cena:
 60,-

Na návštěvě u malíře 3. díl

Grafomotorická cvičení a rozvoj kresby pro děti od 5 do 7 let

Jiřina Bednářová

Na návštěvě u malíře 3. díl
nakl.: Computer Press
1. vyd., 2009
ISBN-10: 80-251-0951-8
cena:
 119,-

Jiří Mudrák

Nadané děti a jejich rozvoj
nakl.: Grada
1. vyd., 2015
ISBN-13: 978-80-247-5089-7
cena:
 269,-

Nadání a nadání

Pedagogicko-psychologické přístupy, modely, výzkumy a jejich vztah ke školské praxi

Lenka Hříbková

Nadání a nadání
nakl.: Grada
1. vyd., 2009
ISBN-13: 978-80-247-1998-6
cena:
 299,-

Náměty pro multikulturní výchovu

Poznáváme jiné národy

Eva Cílková, Petra Borešová

Náměty pro multikulturní výchovu
nakl.: Portál
1. vyd., 2011
ISBN-13: 978-80-7367-890-6
cena:
 267,-

Náměty pro multikulturní výchovu

Poznáváme jiné národy

Eva Cílková, Petra Schönerová

Náměty pro multikulturní výchovu
nakl.: Portál
1. vyd., 2007
ISBN-13: 978-80-7367-238-6
cena:
 255,-

Náměty pro stolní hry dětí

Rozvoj komunikace, vynalézavosti, myšlení a obratnosti dětí od 3 let

Denise Chauvelová, Vivine Michelová

Náměty pro stolní hry dětí
nakl.: Portál
1. vyd., 1999
ISBN-10: 80-7178-353-6
cena:
 137,-

Náměty pro školní družinu

Deset projektů s konkrétními činnostmi

Krista Balková

Nedostupné
Náměty pro školní družinu
nakl.: Portál
1. vyd., 2006
ISBN-10: 80-7367-064-X
cena:
 189,-

Barbara Hansen Čechová

Nápady pro rozvoj a hodnocení klíčových kompetencí žáků
nakl.: Portál
1. vyd., 2009
ISBN-13: 978-80-7367-388-8
cena:
 189,-

Ivana Smutná

Nápady pro tvořivé děti
nakl.: Portál
1. vyd., 2009
ISBN-13: 978-80-7367-620-9
cena:
 199,-

Bohumíra Šmahelová

Nástin vývoje pedagogického myšlení
nakl.: MSD
1. vyd., 2008
ISBN-13: 978-80-7392-040-1
cena:
 108,-

Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML