Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka
Nabídka → Pedagogika

Dalších 199 výtvarných činností

Náměty pro rozvoj myšlení dětí od 3 let

Maryann Kohlová, Cindy Gainerová

Dalších 199 výtvarných činností
nakl.: Portál
2. vyd., 2003
ISBN-10: 80-7178-767-1
cena:
 259,-

Dějiny pedagogiky

Období novověku a doba moderní; Hlavní mezníky vývoje evropského školství; Školství a evropské moderní společnosti; Hlavní mezníky dějin výchovy; Reformně pedagogické koncepce

Tomáš Kasper, Dana Kasperová

Dějiny pedagogiky
nakl.: Grada
1. vyd., 2008
ISBN-13: 978-80-247-2429-4
cena:
 279,-

Děti a rodiče před televizí

Rodinná sociálizace dětského televizního diváctví

Klára Šeďová

Nedostupné
Děti a rodiče před televizí - obrázek není k dispozici
nakl.: Paido
1. vyd., 2007
ISBN-13: 978-80-7315-149-2
cena:
 148,-

Děti jsou hosté, kteří hledají cestu

Výchova a respektování dítěte, Dětský svět představ; Každodenní situace a problémy

Jiřina Prekopová, Christel Schweizerová

Děti jsou hosté, kteří hledají cestu
nakl.: Portál
4. vyd. , 2003
ISBN-10: 80-7178-854-6
cena:
 157,-

Dětský autismus

Přehled současných poznatků

Michal Hrdlička, Vladimír Komárek

Dětský autismus
nakl.: Portál
1. vyd., 2004
ISBN-10: 80-7178-813-9
cena:
 267,-

Dětský autismus

Přehled současných poznatků

Michal Hrdlička, Vladimír Komárek

Dětský autismus
nakl.: Portál
2. doplněné vyd., 2014
ISBN-13: 978-80-262-0686-6
cena:
 299,-

Diagnostika dítěte předškolního věku

Co by dítě mělo umět ve věku od 3 do 6 let

Jiřina Bednářová

Nově u nás!
Diagnostika dítěte předškolního věku
nakl.: Albatros
2. vyd., 2015
ISBN-13: 978-80-266-0658-1
cena:
 399,-

Dilemata náhradní výchovy

Teorie a praxe výchovné péče o děti v rodině a v dětských domovech

Albín Škoviera

Nedostupné
Dilemata náhradní výchovy
nakl.: Portál
1. vyd., 2007
ISBN-13: 978-80-7367-318-5
cena:
 245,-

Dítě a mateřská škola

Dítě v rodinném prostředí; Rodiče a mateřská škola; Předškolní vzdělávání; Školní programy

Soňa Koťátková

Nedostupné
Dítě a mateřská škola - obrázek není k dispozici
nakl.: Grada
1. vyd., 2008
ISBN-13: 978-80-247-1568-1
cena:
 269,-

Petra Bendová, Pavel Zikl

Dítě s mentálním postižením ve škole
nakl.: Grada
1. vyd., 2011
ISBN-13: 978-80-247-3854-3
cena:
 219,-

Karyn B. Purvis, David R. Cross, Wendy Lyons Sunshine

Dítě v nové rodině
nakl.: Grada
1. vyd., 2013
ISBN-13: 978-80-247-4535-0
cena:
 349,-

Dítě, škola a matematika

Konstruktivistické přístupy k vyučování

Milan Hejný, František Kuřina

Dítě, škola a matematika
nakl.: Portál
1. vyd., 2001
ISBN-10: 80-7178-581-4
cena:
 227,-

Jan Neuman

Dobrodružné hry a cvičení v přírodě - obrázek není k dispozici
nakl.: Portál
3. vyd., 2000
ISBN-10: 80-7178-405-2
cena:
 245,-

Eduard Bakalář

Nedostupné
Dospělí si mohou stále hrát
nakl.: Alfa Publishing
1. vyd., 2004
ISBN-10: 80-86851-05-2
cena:
 249,-

Shushann Movsessian

Dospívání dívek
nakl.: Portál
1. vyd., 2007
ISBN-13: 978-80-7367-213-3
cena:
 239,-

Geoff Price

Dospívání kluků
nakl.: Portál
1. vyd., 2007
ISBN-13: 978-80-7367-212-6
cena:
 239,-

Dost dobří rodiče

aneb Drobné chyby ve výchově dovoleny

Lenka Lacinová, Petra Škrdlíková

Dost dobří rodiče
nakl.: Portál
1. vyd., 2008
ISBN-13: 978-80-7367-442-7
cena:
 195,-

Veronika Rodová

Dramatická výchova ve službách dějepisu
nakl.: muni Press
1. vyd., 2014
ISBN-13: 978-80-210-7593-1
cena:
 220,-

Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML