Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka
Nabídka → Pedagogika

Rozvoj grafomotoriky

Jak rozvíjet kreslení a psaní

Jiřina Bednářová, Vlasta Šmardová

Rozvoj grafomotoriky
nakl.: Computer Press
1. vyd., 2009
ISBN-10: 80-251-0977-1
cena:
 149,-

Rozvoj morálního vědomí žáků

Metodické náměty k realizaci průřezových témat

Pavel Vacek

Rozvoj morálního vědomí žáků
nakl.: Portál
1. vyd., 2008
ISBN-13: 978-80-7367-386-4
cena:
 199,-

Eva Jarošová, Hana Lorencová a kol.

Rozvoj sociálně psychologických a pedagogických dovedností
nakl.: VŠ ekonomická v Praze
1. vyd. dotisk, 2012
ISBN-13: 978-80-245-1282-2
cena:
 198,-

Rozvoj tvořivosti a klíčových kompetencí dětí

Náměty k RVP pro předškolní vzdělávání

Katarína Fichnová, Eva Szobiová

Rozvoj tvořivosti a klíčových kompetencí dětí
nakl.: Portál
1. vyd., 2007
ISBN-13: 978-80-7367-323-9
cena:
 215,-

Řemesla ve hře, písni a tanci

Pro děti od 4 do 9 let

Eva Kulhánková

Řemesla ve hře, písni a tanci
nakl.: Portál
1. vyd., 2009
ISBN-13: 978-80-7367-535-6
cena:
 299,-

S hrou na cestě za tvořivostí

Poznámky k rozvoji tvořivosti žáků

Jiří Němec

S hrou na cestě za tvořivostí - obrázek není k dispozici
nakl.: Paido
1. vyd., 2004
ISBN-10: 80-7315-014-X
cena:
 98,-

Jan Černík, Ján Ičo, Jiří Kocourek, Petr Komers a kol.

S vietnamskými dětmi na českých školách - obrázek není k dispozici
nakl.: H & H
1. dotisk, 2007
ISBN-10: 80-7319-055-9
cena:
 176,-

Skládáme a vystřihujeme z papíru

Pohyblivé figurky, Dárky, Ozdoby, Dekorace

Eva Cílková, Jaroslava Šochovská

Skládáme a vystřihujeme z papíru
nakl.: Portál
1. vyd., 2008
ISBN-13: 978-80-7367-355-0
cena:
 235,-

Milan Valenta

Slovník speciální pedagogiky
nakl.: Portál
1. vyd., 2015
ISBN-13: 978-80-262-0937-9
cena:
 559,-

Sociálně psychologické hry pro dospívající

Rozvoj pohlavní identity, prevence agresivity a zneužívání

Siegrid a Hartmut Hoppeovi, Jens Krabel

Nedostupné
Sociálně psychologické hry pro dospívající
nakl.: Portál
1. vyd., 2001
ISBN-10: 80-7178-434-6
cena:
 239,-

Radomír Havlík, Jaroslav Koťa

Sociologie výchovy a školy
nakl.: Portál
2. vyd., 2007
ISBN-13: 978-80-7367-327-7
cena:
 287,-

Vladimíra Spilková a kol.

Současné proměny vzdělávání učitelů - obrázek není k dispozici
nakl.: Paido
1. vyd., 2004
ISBN-10: 80-7315-081-6
cena:
 238,-

Speciální pedagogika v praxi

Komplexní péče o děti se SPUCH

Eva Nechlebová, Markéta Šauerová a Klára Špačková

Speciální pedagogika v praxi
nakl.: Grada
1. vyd., 2013
ISBN-13: 978-80-247-4369-1
cena:
 299,-

Jarmila Doubravová

Společenské hry
nakl.: Aleš Čeněk
1. vyd., 2003
ISBN-10: 80-86473-35-X
cena:
 190,-

Spratek

Příběh dítěte, které nikdo nemiloval.

Torey L. Hayden

Spratek
nakl.: Portál
1. vyd., 2008
ISBN-13: 978-80-7367-375-8
cena:
 349,-

Srovnávací pedagogika

Mezinárodní komparace vzdělávacích systémů

Jan Průcha

Srovnávací pedagogika
nakl.: Portál
1. vyd., 2006
ISBN-10: 80-7367-155-7
cena:
 287,-

Strategie učení cizímu jazyku

Výsledky výzkumu používání strategií a jejich efektivity na gymnáziích

Kateřina Vlčková

Strategie učení cizímu jazyku
nakl.: Paido
1. vyd., 2004
ISBN-13: 978-80-7315-155-3
cena:
 228,-

Miroslava Bartoňová, Marie Vítková

Strategie ve vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
nakl.: Paido
2. přepr. a rozš. vyd., 2007
ISBN-13: 978-80-7315-158-4
cena:
 156,-

Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML