Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka
Nabídka → Pedagogika

Jaroslava Vašutová

Profese učitele v českém vzdělávacím kontextu - obrázek není k dispozici
nakl.: Paido
1. vyd., 2004
ISBN-10: 80-7315-082-4
cena:
 209,-

Syslová Zora

Profesní kompetence učitele mateřské školy
nakl.: Grada
1. vyd., 2013
ISBN-13: 978-80-247-4309-7
cena:
 249,-

Program podpory zdraví ve škole

Rukověť projektu Zdravá škola

Miluše Havlíková, Pavel Kopřiva, Ivo Mayer, Zdena Vildová a kol.

Nedostupné
Program podpory zdraví ve škole
nakl.: Portál
2. doplněné vyd., 2006
ISBN-10: 80-7367-059-3
cena:
 317,-

Programy pro rozvoj myšlení dětí s odchylkami vývoje

Podpora začleňování znevýhodněných dětí do běžného vzdělávání

Jo Lebeer

Nedostupné
Programy pro rozvoj myšlení dětí s odchylkami vývoje
nakl.: Portál
1. vyd., 2006
ISBN-10: 80-7367-103-4
cena:
 369,-

Markéta Dvořáková

Projektové vyučování v české škole
nakl.: Karolinum
1. vyd., 2009
ISBN-13: 978-80-246-1620-9
cena:
 160,-

Vladimíra Spilková a kol.

Proměny primárního vzdělávání v ČR
nakl.: Portál
1. vyd., 2005
ISBN-10: 80-7178-942-9
cena:
 379,-

Průvodce vývojem dětské řeči

Logopedická prevence

Dana Kutálková

Průvodce vývojem dětské řeči - obrázek není k dispozici
nakl.: Galén
5. přeprac. a aktualiz. vyd., 2009
ISBN-13: 978-80-7262-598-7
cena:
 220,-

První třídou bez problémů

Jak si usnadnit výuku čtení, psaní a počítání

Dana Kutálková

První třídou bez problémů
nakl.: Galén
2. vyd., 2004
ISBN-10: 80-7262-267-6
cena:
 150,-

Předcházíme poruchám učení

Soubor cvičení pro děti v předškolním roce a v první třídě

Brigitte Sindelarová

Předcházíme poruchám učení
nakl.: Portál
3. vyd., 2003
ISBN-10: 80-7178-736-1
cena:
 169,-

Předposlední psychohry

Společenské hry pro všestranný rozvoj osobnosti

Eduard Bakalář

Nedostupné
Předposlední psychohry
nakl.: Portál
1. vyd., 2000
ISBN-10: 80-7178-447-8
cena:
 189,-

Předškolní a primární pedagogika

Predškolská a elementárna pedagogika

Zuzana Kolláriková, Branislav Pupala

Předškolní a primární pedagogika
nakl.: Portál
1. vyd., 2001
ISBN-10: 80-7178-585-7
cena:
 495,-

Předškolní pedagogika

Eva Opravilová

Předškolní pedagogika
nakl.: Grada
1. vyd., 2016, 220 str., čb., brož., 160x240 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-5107-8
cena:
 329,-

Jan Hábl, Kamil Janiš ml.

Přehled dějin pedagogiky
nakl.: Gaudeamus
1. vyd., 2010
ISBN-13: 978-80-7435-044-3
cena:
 155,-

Přehled pedagogiky

Úvod do studia oboru

Jan Průcha

Přehled pedagogiky
nakl.: Portál
2. aktualizované vyd., 2006
ISBN-10: 80-7178-944-5
cena:
 315,-

K. Eileen Allen, Lyn R. Marotz

Přehled vývoje dítěte od prenatálního období do 8 let
nakl.: Portál
1. vyd., 2008
ISBN-13: 978-80-7367-421-2
cena:
 265,-

Příběhy jako klíč k dětské duši

Jak porozumět duši dítěte a pečovat o ni; Příběhy jako východisko při řešení výchovných problémů; Uzdravující síla příběhů

Nossrat Peseschkian

Nedostupné
Příběhy jako klíč k dětské duši
nakl.: Portál
1. vyd., 1999
ISBN-10: 80-7178-275-0
cena:
 139,-

Maria Molicka

Příběhy, které léčí
nakl.: Portál
1. vyd., 2007
ISBN-13: 978-80-7367-203-4
cena:
 235,-

Příspěvek k základům sexuální výchovy

Kamil Janiš, Dagmar Marková

Příspěvek k základům sexuální výchovy - obrázek není k dispozici
nakl.: Gaudeamus
1. vyd., 2007, 78 str., čb., brož., 145x205 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7041-624-1
cena:
 99,-

Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML