Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka
Nabídka → Metodologie a výzkum

Možnosti narativního přístupu v psychologickém výzkumu

Vladimír Chrz

Nedostupné
Možnosti narativního přístupu v psychologickém výzkumu - obrázek není k dispozici
nakl.: Psychologický ústav AV ČR
1. vyd., 2007, 152 str., čb., brož., 210x295 mm
jazyk: česky
ISBN-10: 80-86174-11-5
cena:
 139,-

Gary Barker

Použití kvalitativních výzkumných metod při postupech rychlého posuzování zneužívání drog ve společnosti
nakl.: Albert
1. vyd., 1999
ISBN-10: 80-85834-78-2
cena:
 78,-

Profesní poradenství

Vybrané kapitoly

Dagmar Svobodová

Nově u nás!
Profesní poradenství
nakl.: Grada
1. vyd., 2015
ISBN-13: 978-80-247-5092-7
cena:
 259,-

Průzkum trhu

příprava, výběr metod, provedení, interpretace výsledků

Paul Hague

Nedostupné
Průzkum trhu
nakl.: Computer Press
1. vyd., 2003
ISBN-10: 80-7226-917-8
cena:
 249,-

Přehled statistických metod

Analýzy a metaanalýza dat

Jan Hendl

Přehled statistických metod
nakl.: Portál
3. vyd., 2009
ISBN-13: 978-80-7367-482-3
cena:
 749,-

Jan Hendl

Přehled statistických metod zpracování dat
nakl.: Portál
1. vyd., 2004
ISBN-10: 80-7178-820-1
cena:
 605,-

Příběh rodu Homo

Nové dějiny evoluce člověka

Robin Dunbar

Příběh rodu Homo
nakl.: Academia
1. vyd., 2009
ISBN-13: 978-80-200-1715-4
cena:
 225,-

Josef fulka

Psychoanalýza a fransouzské myšlení - obrázek není k dispozici
nakl.: Herrmann & synové
1. vyd., 2008
ISBN-13: 978-80-87054-11-6
cena:
 249,-

Řešené příklady z matematické analýzy

Jiří Vanžura

Řešené příklady z matematické analýzy - obrázek není k dispozici
nakl.: Karolinum
1. vyd., 2003, 200 str., čb., brož., 210x295 mm
jazyk: česky
ISBN-10: 80-246-0628-3
cena:
 220,-

Věra Konečná

Sebepojetí a sebehodnocení rozumově nadaných dětí
nakl.: MU Brno
1. vyd., 2010
ISBN-13: 978-80-210-5325-0
cena:
 197,-

Sociální distance, interakce, relace a kategorizace

Alternativní teoretické perspektivy studia sociální stratifikace

Jiří Šafr

Sociální distance, interakce, relace a kategorizace
nakl.: SOÚ
1. vyd., 2008
ISBN-13: 978-80-7330-146-0
cena:
 198,-

Sociologie pro ekonomy a manažery

Využití sociologie v managementu, marketingu a porsonalistice; Chování jednotlivců a skupin v organizaci; Fungování a řízení pracovní skupiny; Komunikace s veřejností; Sociologiský empirický výzkum

Ivan Nový, Alois Surynek a kol.

Sociologie pro ekonomy a manažery
nakl.: Grada
2. přepracované a rozšířené vyd., 2006
ISBN-10: 80-247-1705-0
cena:
 269,-

Ladislav Timuľák

Současný výzkum psychoterapie
nakl.: Triton
1. vyd., 2005
ISBN-10: 80-7254-707-0
cena:
 299,-

Reid Hoffman, Ben Casnocha

Novinka!
Spokojený zaměstnanec: váš spojenec
nakl.: Management press
1. vyd., 2016
ISBN-13: 978-80-7261-283-3
cena:
 399,-

Milan Meloun, Jiří Militký

Statistická analýza experimentálních dat
nakl.: Academia
2. upravené a rozšířené vyd., 2004
ISBN-10: 80-200-1254-0
cena:
 690,-

Keith F. Punch

Úspěšný návrh výzkumu
nakl.: Portál
1. vyd., 2008
ISBN-13: 978-80-7367-468-7
cena:
 289,-

Úvod do kriminologie

Jak studovat zločin

Jan Tomášek

Úvod do kriminologie
nakl.: Grada
1. vyd., 2010
ISBN-13: 978-80-247-2982-4
cena:
 299,-

Ján Ferjenčík

Úvod do metodologie psychologického výzkumu
nakl.: Portál
1. vyd., 2000
ISBN-10: 80-7178-367-6
cena:
 359,-

 2 / 3    předchozí strana  1  2  3   následující strana    
Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML